yuksekihtisaslogo

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş (Kurumlararası-Kurumiçi-Merkezi Yerleştirme) Başvuru Formu

Yükseköğretim Kurulunun Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik Hükümleri ve Üniversitenizin Yönergesine uygun olarak 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında, Üniversiteniz , yatay geçiş yapmak istiyorum. İstenilen belgeler ekte eksiksiz sunulmuş olup, bulunduğum Yüksek Öğretim Kurumu tarafından gönderilecek belgelerde uyumsuzluğun söz konusu olması halinde herhangi bir hak talebinde bulunmayacağımı ve hakkımda yasal işlemin yapılmasını kabul ve taahhüt ediyorum. Bilgilerinizi ve aşağıda belirttiğim şekli ile başvurumun kabulünü arz ederim.

Tarih: Onay:


Başvuru Yapan Öğrencinin
T.C. No
Adı Soyadı
Doğum Tarihi
Yazışma Adresi
Telefon GSM
E-Posta
Yatay Geçiş Türü
Yurtiçi Kurumlar Arası Yurtdışı Kurumlar Arası Kurum İçi


Adayın Halen Kayıtlı Olduğu Yüksek Öğrenim Kurumuna İlişkin Bilgiler
Üniversite
Fakülte/MYO/SHMYO
Bölüm/Program
Üniversiteye Kayıt Yılı
Bitirdiği Sınıf
Genel Not Ortalaması
4'lük 100'lük 10'luk
ÖSYS Yerleştirme Puan Türü
ÖSYS Yerleştirme Puanı
Başarı Sıralaması
Eşdeğer Diğer Sınavlar
Adı
Puan


Adayın Yatay Geçiş Yapmak İstediği Yüksek Öğrenim Kurumuna İlişkin Bilgiler
Üniversite
Fakülte/MYO/SHMYO
Bölüm/Program
Yatay Geçiş Yapmak İstediği Sınıf


Gönderilebilecek toplam dosya boyutu sınırı 30MB'tır.
Öğrenci Belgesi (Başvuran öğrencinin ayrılacağı üniversiteden son bir ay içinde alınmış onaylı belge)
Transkript Belgesi (Başvuran öğrencinin ayrılacağı üniversiteden alacağı, izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren onaylı ve kapalı zarf içinde resmi belge)
Öğrencilerin transkript belgelerinde yer alan derslerin onaylı Ders Tanımları
Lise Diplomasının veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi
ÖSYS Kazandı ve YKS(YGS/LYS) Sonuç Belgelerinin internet çıktısı
Başvuru ücreti banka dekontu
Kimlik Belgesi(Nüfus cüzdanı ön ve arka yüz fotokopisi)
Fotoğraf
Disiplin Belgesi
GENEL NOT ORTALAMASINA GÖRE YATAY GEÇİŞ BAŞVURU İŞLEMLERİNDE YUKARIDAKİ BELGELERE EK OLARAK
Yurtdışında öğrenim gören öğrencilerin, yurtdışında öğrenim gördükleri yıllara ilişkin pasaportun fotokopisi veya Emniyet Müdürlüklerinden alınmış ülkeye giriş-çıkışları gösteren belge. (Göndermeniz gerekmiyorsa boş bir word ya da pdf sayfası gönderiniz.)
Yurtdışı liselerden mezun olan adayların Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığından alacakları denklik belgesi. (Göndermeniz gerekmiyorsa boş bir word ya da pdf sayfası gönderiniz.)


ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

• Zamanında yapılmış olsa dahi, eksik belgeyle yapılan müracaatlar işleme konulmayacaktır.

• Not ortalaması; öğrencinin takip etmekte olduğu ön lisans/lisans programında başvuru tarihi itibariyle almış olduğu tüm derslerin ağırlıklı ortalamasını ifade eder.


DEĞERLENDİRME

I. Aşama: Ön değerlendirme

Ön değerlendirme, adayların mevzuat kapsamında başvuru koşullarını sağlayıp/sağlamadığına ilişkin olarak yapılır. Başvuru koşullarını sağlayan adayların başvurusu, ilgili akademik birimlere iletilir. Başvuru koşullarını sağlamayan adayların başvuruları “başvuru aşamasında ret” olarak sonuçlanır.

II. Aşama: Değerlendirme

Başvuru koşullarını sağlayan adayların değerlendirmesi ilgili akademik birimler tarafından yapılır. Adaylardan, programa kabul edilenlerin listesi web adresinde duyurulur. Ön değerlendirme veya değerlendirme aşamasında başvurusu ret olarak sonuçlanan adaylara evrak iadesi yapılmaz.