yuksekihtisaslogo

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş (Kurumlararası-Kurumiçi-Merkezi Yerleştirme) Başvuru Formu

Yükseköğretim Kurulunun Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik Hükümleri ve Üniversitenizin Yönergesine uygun olarak 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında, Üniversiteniz , yatay geçiş yapmak istiyorum. İstenilen belgeler ekte eksiksiz sunulmuş olup, bulunduğum Yüksek Öğretim Kurumu tarafından gönderilecek belgelerde uyumsuzluğun söz konusu olması halinde herhangi bir hak talebinde bulunmayacağımı ve hakkımda yasal işlemin yapılmasını kabul ve taahhüt ediyorum. Bilgilerinizi ve aşağıda belirttiğim şekli ile başvurumun kabulünü arz ederim.

Tarih: Onay:


Başvuru Yapan Öğrencinin

T.C. No
Adı Soyadı
Başvuru Tarihi
Adresi
Telefon GSM
E-Posta
Yatay Geçiş Türü
Yurtiçi Kurumlar Arası Kurum İçi


Adayın Halen Kayıtlı Olduğu Yüksek Öğrenim Kurumuna İlişkin Bilgiler

Üniversite
Fakülte/Enstitü/Müdürlük
Bölüm/Program
Üniversiteye Kayıt Yılı
Bitirdiği Sınıf
Genel Not Ortalaması
4'lük 100'lük 10'luk
ÖSYS Yerleştirme Puan Türü
ÖSYS Yerleştirme Puanı
Başarı Sıralaması
Eşdeğer Diğer Sınavlar
Adı
Puan


Adayın Yatay Geçiş Yapmak İstediği Yüksek Öğrenim Kurumuna İlişkin Bilgiler

Üniversite
Fakülte/Enstitü/Müdürlük
Bölüm/Program
Yatay Geçiş Yapmak İstediği Sınıf
Yatay Geçiş Yapmak İstediği Yarı yıl


Öğrenci Belgesi (Son 10 gün içinde alınmış)
Not Döküm Belgesi, Transkript Belgesi (Son 10 gün içinde alınmış)
Disiplin Belgesi (Son 10 gün içinde alınmış)
ÖSYS Belgesi
Müfredat program içerikleri (Öğrenci işlerinden onaylı)
Lise Diplomasının veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi
Daha önce Ek Madde-1'e göre Yatay Geçiş yapmadığına ilişkin yazı (İmzalı ve Mühürlü)
Kimlik Belgesi(Nüfus cüzdanı ön ve arka yüz fotokopisi)
Fotoğraf
Başvuru ücreti banka dekontu


ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Başvuru belgeleriniyanlışlıkla da olsa farklı yerlere teslim edenlerin ya da başka yerlere başvuranların başvuruları işleme konulmayacaktır. (Yurtdışından yatay geçiş başvuruları ile yabancı uyruklu öğrenciler, ek yerleştirme puanı ile yerleşen öğrenciler ve dikey geçiş sınavı ile yerleşen öğrenciler için geçerlidir.)

• Zamanında yapılmış olsa dahi, eksik belgeyle yapılan müracaatlar işleme konulmayacaktır.

• Not ortalaması; öğrencinin takip etmekte olduğu ön lisans/lisans programında başvuru tarihi itibariyle almış olduğu tüm derslerin ağırlıklı ortalamasını ifade eder.


DEĞERLENDİRME

I. Aşama: Ön değerlendirme

Ön değerlendirme, adayların mevzuat kapsamında başvuru koşullarını sağlayıp/sağlamadığına ilişkin olarak yapılır. Başvuru koşullarını sağlayan adayların başvurusu, ilgili akademik birimlere iletilir. Başvuru koşullarını sağlamayan adayların başvuruları “başvuru aşamasında ret” olarak sonuçlanır.

II. Aşama: Değerlendirme

Başvuru koşullarını sağlayan adayların değerlendirmesi ilgili akademik birimler tarafından yapılır. Adaylardan, programa kabul edilenlerin listesi web adresinde duyurulur. Ön değerlendirme veya değerlendirme aşamasında başvurusu ret olarak sonuçlanan adaylara evrak iadesi yapılmaz.